Novaworld Phan Thiết
Phân khu Florida
Đang Mở Bán
Tiến Thành – Phan Thiết – TP Bình Thuận
Shophouse Santa Monica
Đang Mở Bán
Tiến Thành – Phan Thiết – TP Bình Thuận
PGA Villas Golf
Đang Mở Bán
Tiến Thành – Phan Thiết – TP Bình Thuận